🎬 بازتاب دومین روز از سی و نهمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 22:30

بازتاب دومین روز از سی و نهمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 22:30 روز پنجشنبه از شبکه دو سیما

۱۳:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸