🎬 بازتاب دومین روز از سی و نهمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 20:30

بازتاب دومین روز از سی و نهمین اجلاس شورای عالی استانها در اخبار ساعت 20:30 روز پنجشنبه از شبکه دوم سیما

۱۲:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸