🎬 بازتاب گفت و گوی رئیس شورای عالی استانها در اخبار 24

بازتاب گفت و گوی دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در حاشیه حضور در شهرستان نقده با خبرنگار صدا و سیمای استان در اخبار ساعت ۲4 شبکه تهران در روز ۳ بهمن ماه

۱۱:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴