🎬 استانداری و فرمانداری باید شان شوراها را حفظ کنند

صاحب شریفی با بیان اینکه استانداری و فرمانداری باید شان شوراها را حفظ کنند، گفت: بر اساس قانون استانداری و فرمانداری موظف به تخصیص محل استقرار شوراهای استان و شهرستان هستند.

۱۷:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۱