تشریح عملکرد شورای شهر ماکلوان از زبان نیک نهاد

نمیانده استان گیلان در شورای عالی استانها عملکرد شورای شهر ماکلوان را تشریح کرد.

۱۶:۴۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰