🎬 بروکراسی اداری سد راه مردم و کشاورزان

صاحب شریفی نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه ساماندهی رودخانه‌ها نیازی به بودجه دولتی ندارد گفت: دستگاه‌های مسئول می توانند ثروت رودخانه را با ساخت دیوار حفاظتی از سوی پیمانکاران تهاتر کنند.

۱۳:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۱