🎬 ایجاد پارک جنگلی ماکلوان به نفع مردم منطقه، استان و گردشگران خواهد بود

فرهاد نیک نهاد نماینده استان گیلاندر شورای عالی استانها گفت: ایجاد پارک جنگی در ماکلوان باعث می شود ضمن حفظ محیط زیست و بافت جنگلی این منطقه پارکی برای استفاده مردم شهرستان فومن، گیلان و گردشگرانی که به این استان سفر می کنند ایجاد شود.

۱۲:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰