🎬 دانستن حق شماست / قسمت دوم

در ویدئوی پیش رو گوشه ای از فعالیتهای شورای عالی استانها در ۵ماه گذشته را خواهید دید.

۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۷