🎬 دانستن حق شماست / قسمت اول

در ویدئوی پیش رو گوشه ای از فعالیتهای شورای عالی استانها در ۵ ماه گذشته را خواهید دید.

۱۰:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۷