🎬 مشروح جلسه آغاز مرحله اجرایی تفاهم نامه مشترک شورای عالی استانها و دانشگاه آزاد اسلامی

مرحله اجرایی تفاهم نامه مشترک شورای عالی استانها و دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها و دکتر طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

۱۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۵