🎬 نقش موثر شوراهای اسلامی و شورای عالی استان ها در توسعه هدفمند و پایدار شهرها

عباس صوفی شهردار همدان مطرح کرد نقش موثر شوراهای اسلامی و شورای عالی استان ها در توسعه هدفمند و پایدار شهرها

۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸