;

🎬 دستگاه قضا دست متعرضین به منابع طبیعی و اراضی ملی را کوتاه کند

مصطفی احمدزاده نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استان ها: تعرض دامنه دار و رو به گسترش به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز تبدیل به یک معضل شده است و جا دارد که دستگاه های قضایی و متولی امر در کشور به این امر ورود جدی کرده و دست متعرضین به ارضای ملی و منابع طبیعی را کوتاه کنند.

۱۴:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
;