🎬 از بالا بودن سطح بیکاری با وجود پتانسیل های عظیم اقتصادی تا حال و روز ناخوش ملوانان بوشهر

نماینده بوشهر در شورای عالی استان ها طی گفت و گویی از بالا بودن سطح بیکاری، مشکلات کشاورزان، صیادان، ملوانان و مشکلات حوزه راه و شهرسازی استان مبتوعش سخن گفت .

۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۰