🎬 ضروری است در انتقال آب فینسک به سمنان تجدید نظر شود

سید علی آقامیری نماینده استان مازندران در شورای عالی استانها درخصوص ماجرای ساخت سد فینسک و انتقال آب از مازندران به سمنان گفت: سرچشمه و منشأ رودخانه تجن و سد شهید رجایی که وظیفه آبیاری 52 هزار هکتار از اراضی مازندران را به عهده دارند سرچشمه فینسک است.ظاهرا پنهانی و غیراصولی مطالعاتی انجام شده تا برخی از آبهای سرچشمه فینسک را به استان سمنان منتقل کنند که این امر باعث کم آبی رودخانه تجن و بروز مشکلاتی برای اراضی کشاورزی مازندران می شود و باید در اجرای این طرح تجدید نظر شود.

۱۵:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۳