🎬 شوراها در این شرایط سخت می توانند گره گشای مشکلات مردم باشند

محمد قانبیلی نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها

۱۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۲