🎬 تحقق مدیریت یکپارچه شهری از آرزوهای دیرینه شوراهای اسلامی

لطف اله شیخ سامانی نماینده استان چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استان ها

۰۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۰