🎬 استان لرستان با وجود ظرفیت های بالا، گرفتار عدم برنامه ریزی است

علی محمد صالحی نسب نماینده استان لرستان در شورای عالی استان ها

۱۴:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۵