🎬 شهرستان‌های مشکین دست٬ گرم‌دره٬ محمد شهر٬ فردیس و ماهدشت از آب شرب مناسب برخوردار نیستند

محمدحسین محمدمیرزا نماینده استان البرز در شورای عالی استان ها

۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲