🎬 استان خراسان جنوبی به عنوان سومین استان پهناور کشور هنوز به راه آهن سراسری متصل نیست

حسین اکبری نماینده استان خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها

۰۹:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲