🎬 ظرفیت های گردشگری و کشاورزی شهرستان طارم به دلیل نبود راه های دسترسی مناسب بی استفاده مانده است

جلیل جعفری نماینده استان زنجان در شورای عالی استان ها

۱۱:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۱