;

🎬 صدور مجوز جذب سرمایه گذار برای حاشیه آزادراه تهران مشهد می تواند درآمد پایدار برای شهرداری ها استان سمنان ایجاد کند

رضا شاه حسینی نماینده استان سمنان در شورای عالی استان ها

۱۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
;