🎬 هدر رفت و خروج آب از مرزهای شرقی کشور باید کنترل شود

علی محمد اله یاری نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان ها

۱۰:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹