🎬 با وجود پیگیری های فراوان، همچنان دفاتر صنایع و معادن مستقر در خارج از استان کرمان قرار دارد

مهرداد امینی زاده نماینده استان کرمان در شورای عالی استان ها

۱۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹