🎬 قطع بی رویه درختان، تصرف زمین های حاشیه جنگل و ریختن زباله سبب تخریب جنگل های استان مازندران می شود

سید علی آقامیری نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها

۱۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۹