;

🎬 شهرستان های مجاور شرکت های نفتی بالاترین آمار بیکاری را دارند

سعید سیلاوی نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان ها

۱۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
;