🎬 نبود امکانات و تجهیزات مناسب آتش نشانی سبب نابودی مراتع بوشهر می شود

سید علی اکبر فاطمی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان ها

۱۴:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۷