🎬 از 1300 کیلومتر مرز آبی و خاکی و ترانزیت کالا تنها ترافیک جاده ها عاید سیستان و بلوچستان شده است

شه بخش گرگیج نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان ها

۱۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۷