🎬 اجرای مصوبات شورای عالی آب بسیاری از مشکلات کشاورزان شهرستان اصفهان را برطرف می کند

حسنعلی مبینی نژاد نماینده استان اصفهان در شورای عالی استان ها

۱۲:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۷