🎬 با وجود رودخانه های پرآب تالاب های خوزستان در حال خشک شدن هستند

سید محسن موسوی زاده نماینده استان خوزستان در شورای عالی استان ها

۱۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۷