🎬 از دولت و مجلس و شورای عالی استان ها درخواست می کنم دست واسطه ها را از بازار حذف کنند

سید علی آقا میری، نماینده استان مازندران در شورای عالی استان‌ها

۰۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۷