هفدهمین جلسه هیات رئیسه دوره ششم شورای عالی استان‌ها

هفدهمین جلسه هیات رئیسه دوره ششم شورای عالی استان‌ها در تاریخ 1401/12/09 در ساختمان شورای استان تهران برگزار شد.

۰۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۰