جلسه هم اندیشی اعضای شورای عالی استان ها

جلسه هم اندیشی اعضای شورای عالی استان ها در تاریخ 1401/09/11 برگزار شد.

۱۱:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۲