اولین اجلاس شورای عالی استان ها دوره ششم

روز سه شنبه 14 دی ماه اولین اجلاس شورای عالی استانها (دوره ششم ) برگزار شد.

۲۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۴