;

تفاهمنامه همکاری میان شورای عالی استان ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) امضا شد

تفاهمنامه همکاری میان شورای عالی استان ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) عصر امروز (چهارشنبه) در سال جلسات کمیته امداد امام خمینی (ره) به امضای علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها و سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) رسید.

۱۶:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
;