سی و هفتمین اجلاس شورای عالی استان ها در قاب تصویر

روز پنجشنبه 20 آذر ماه در سی و هفتمین اجلاس شورای عالی استانها دکتر علیرضا احمدی با رأی قاطع اکثریت نمایندگان به عنوان رئیس شورای عالی استانها انتخاب شد.

۰۹:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۲