برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس روسای کمیسیون های هشت گانه شورای عالی استانها

با توجه به شیوع ویروس کرونا جلسه ویدئو کنفرانس روسای کمیسیون های هشت گانه شورای عالی استانها با حضور دکتر علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها صبح امروز برگزار شد.

۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷