چهل و نهمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(گردشگری طبیعی)
چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۵
روکش نهایی آموزه های شورایی

شما می توانید چهل و نهمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(گردشگری طبیعی) را از فایل زیر دانلود نمائید.

 چهل و نهمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(گردشگری طبیعی)

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی