آموزه های شورایی// چهل و هشتمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(گردشگری بازرگانی و تجاری)
سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۶
روکش نهایی آموزه های شورایی

شما می توانید چهل و هشتمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(گردشگری بازرگانی و تجاری) را از فایل زیر دانلود نمائید.

 چهل و هشتمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(گردشگری بازرگانی و تجاری) 

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی