یادداشت| علیرضا اسدشعار مدیرکل بازرسی شورای عالی استان‌ها هدف دشمن، کاهش مشارکت
سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۳
انتخابات

با توجه به برگزاری یک انتخاباب پرشور و با مشارکت بالا در ارتقای امنیت ملی، تقویت وحدت ملی و قدرت ملی، اهتمام دشمنان نظام معطوف به کاهش مشارکت مردم در انتخابات است. در نگاه اسلامی مشارکت و رأی دادن صرفا حق نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد بلکه چون هر فردی در مورد رشد و پیشرفت جامعه مسئول است؛ هم حق است و هم وظیفه.

یکی از معیارهای انتخاب از نظر اسلام علم و آگاهی است. خداوند در سوره بقره می‌فرماید: طالوت را به خاطر دانش و آگاهی و توانایی وسیعش انتخاب کرد. در اسلام هر حرکت و عملی باید بر شناخت، دانش و آگاهی بنا شده باشد، با شناخت آغاز و با شناخت پایان پذیرد. در سوره یوسف به دو صفت حفیظ و علیم تکیه کرده است؛ یعنی تنها با تقوا و آگاهی نمی توان کاری از پیش برد؛ بلکه کفایت، دیانت و امانت لازم و ضروری است. یعنی نباید صالح براصلح یا عالم براعلم مقدم گردد.

با توجه به برگزاری یک انتخاباب پرشور و با مشارکت بالا در ارتقای امنیت ملی، تقویت وحدت ملی و قدرت ملی، اهتمام دشمنان نظام معطوف به کاهش مشارکت مردم در انتخابات است. در نگاه اسلامی مشارکت و رأی دادن صرفا حق نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد بلکه چون هر فردی در مورد رشد و پیشرفت جامعه مسئول است؛ هم حق است و هم وظیفه.

در ادامه محورهای مهم عملیات روانی دشمنان و گروهک‌های معاند را در بستر شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی علیه انتخابات اسفند 1402 را به شرح زیر می توان برشمرد:

بازتاب گسترده مواضع بخشی از مخالفان و معاندان داخلی و خارجی برای تحریم انتخابات با بهره گیری از ظرفیت شبکه‌های ماهواره ای و فضای مجازی و به راه انداختن کمپین‌های من راًی نمی دهم، نه به نظام اسلامی و ...

 القای عدم تمایل مردم ایران برای حضور در پای صندوق‌های رأی با نظر سازی توسط مؤسسات جعلی نظرسنجی

 سیاه نمایی و بزرگنمایی مشکلات کشور

بی اعتبارسازی سازوکار انتخابات درکشور با هجمه به شورای نگهبان و دستگاه‌های مجری انتخابات و ادعای مهندسی انتخابات و نتایج آن

 تداوم فشارها و تحریم‌ها برای جلوگیری از تقویت و تحکیم مبانی نظام و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی

 بن بست نمایی شرایط کشور و القای وجود فساد سیستمی

 تهدید گروهک‌های تروریستی مورد حمایت بیگانگان در برخی استان‌ها علیه مردم با هدف جلوگیری از حضور در پای صندوق‌های رأی در روز انتخابات

پایان پیام/

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی