آموزه های شورایی// چهل و ششمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت ششم)
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۹
روکش نهایی آموزه های شورایی

شما می توانید چهل و ششمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت ششم) را از فایل زیر دانلود نمائید.

 چهل و ششمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت ششم) 

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی