چهل و پنجمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت پنجم)
سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۷
روکش نهایی آموزه های شورایی

شما می توانید چهل و پنجمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت پنجم) را از فایل زیر دانلود نمائید.

 چهل و پنجمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت پنجم) 

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی