آموزه های شورایی// چهل و چهارمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت چهارم)
شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۹
روکش نهایی آموزه های شورایی

شما می توانید چهل و چهارمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت چهارم) را از فایل زیر دانلود نمائید.

 چهل و چهارمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت چهارم)

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی