آموزه های شورایی// چهل و دومین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت دوم)
سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۶
روکش نهایی آموزه های شورایی

شما می توانید چهل و دومین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت دوم) را از فایل زیر دانلود نمائید.

 چهل و دومین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار(قسمت دوم)

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی