آموزه های شورایی// چهل و یکمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۶
روکش نهایی آموزه های شورایی

شما می توانید چهل و یکمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار را از فایل زیر دانلود کنید.

 چهل و یکمین آموزه شورایی با عنوان مدیریت محلی و گردشگری پایدار

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی