آموزه های شورایی// فساد اداری (قسمت چهارم)
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۶
روکش نهایی آموزه های شورایی

شما می توانید بیستمین آموزه شورایی با عنوان فساد اداری (قسمت چهارم) را از فایل زیر دانلود نمائید.

دانلود فساد اداری قسمت چهارم

اخبار برگزیده
آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی