شما می توانید را از فایل زیر دانلود نمائید. آئین نامه داخلی شورای اسلامی بخش
شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۷
روکش نهایی قانون شوراها

آئین نامه داخلی شورای اسلامی بخش

دانلود آئین نامه داخلی شورای اسلامی بخش

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی