شما می توانید نوزدهمین آموزه شورایی را با عنوان " فساد اداری(قسمت سوم)" از فایل زیر دانلود نمائید. فساد اداری(قسمت سوم)
شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۴
روکش نهایی آموزه های شورایی

فساد اداری(قسمت سوم)

دانلود فایل فساد اداری (قسمت سوم)

اخبار برگزیده
آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی