شما می توانید هفدهمین آموزه شورایی با عنوان فساد اداری(قسمت اول) را از فایل زیر دانلود فرمائید. فساد اداری(قسمت اول)
دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۸
روکش نهایی آموزه های شورایی

فساد اداری(قسمت اول)

دانلود فایل فساد اداری قسمت اول

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی