آموزه های شورایی// سبک های مذاکره
يکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۳
روکش نهایی آموزه های شورایی

شما می توانید شانزدهمین آموزه شورایی با عنوان " سبک های مذاکره " را از فایل زیر دانلود نمائید.

سبک های مذاکره

اخبار برگزیده
آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی