شما می توانید پانزدهمین آموزه شورایی با عنوان " انواع مذاکره " را از فایل زیر دانلود نمائید. انواع مذاکره
يکشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۲
روکش نهایی آموزه های شورایی

انواع مذاکره

انواع مذاکره

اخبار برگزیده
آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی